kodeliste

KS Ukjent

Kode Initialverdi Beskrivelse
Ansvarlig søker SØK
Ansvarlig prosjektering PRO
Ansvarlig utførelse UTF
Ansvarlig kontroll KONTROLL
Verdi Navn Beskrivelse
Ansvarlig søker
Ansvarlig prosjektering
Ansvarlig utførelse
Ansvarlig kontroll
Name Type English Description
Ansvarlig søker
Ansvarlig prosjektering
Ansvarlig utførelse
Ansvarlig kontroll

Vis Funksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList https://register.geonorge.no/subregister/byggesoknad/direktoratet-for-byggkvalitet/funksjon