KS Ukjent

Kalles ofte både saksgang, saksforløp, fase, prosess, sak
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antallUkerFrist integer 0..1
gebyrunderlag Gebyrlinje 0..*
kategori Prosesskategori 1..1
medDispensasjon boolean 0..1
medReguleringsendring boolean 0..1
prosessansvarlig string 0..1
prosesskø string 0..1
prosessteam string 0..1
systemId string 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
integer 0..1
Gebyrlinje 0..*
Prosesskategori 1..1
boolean 0..1
boolean 0..1
string 0..1
string 0..1
string 0..1
string 0..1
Name Type English Description
antallUkerFrist integer
gebyrunderlag Gebyrlinje
kategori Prosesskategori
medDispensasjon boolean
medReguleringsendring boolean
prosessansvarlig string
prosesskø string
prosessteam string
systemId string

Vis Prosess i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
integer 0 ..1
Gebyrlinje 0 ..*
Prosesskategori 1 ..1
boolean 0 ..1
boolean 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon prosess Prosess 1..1 mangler Mangel 0..*
assosiasjon prosess Prosess 1..1 milepeler Milepel 0..*
assosiasjon prosess Prosess 1..1 resultat Vedtak 0..*
assosiasjon byggesak Byggesak 1..1 saksbehandling Prosess 0..*
arv subtype Prosess supertype Resource
arv subtype ProsessInformasjon supertype Prosess