kodeliste

KS Ukjent

Kodeliste over ulike typer bruksenheter (lokaer) i en bygning.
Kode Initialverdi Beskrivelse
Bolig B Bruksenheten er godkjent brukt som bolig.
Ikke godkjent bolig I Bruksenheten er ikke godkjent bolig. Brukes som bolig, men er ikke godkjent til dette
Fritidsbolig F Bruksenheten er fritidsbolig. En fritidsbolig benyttes ikke som permanent bolig.
Annet enn bolig A Bruksenheten er annet lokale enn bolig/fritidsbolig.
Unummerert bruksenhet U Brukes for å knytte adresse og matrikkelenheter til bruksenheter som ikke er nummerert/identifisert. Dette kan gjelde bruksenheter til næring der hver enkelt bruksenhet ikke er registrert. Det må lages en bruksenhet av denne typen for hver adresse/seksjon. En del pekere på bygning ble også lagt på slike bruksenheter i forbindelse med konverteringen.
Verdi Navn Beskrivelse
Bolig Bruksenheten er godkjent brukt som bolig.
Ikke godkjent bolig Bruksenheten er ikke godkjent bolig. Brukes som bolig, men er ikke godkjent til dette
Fritidsbolig Bruksenheten er fritidsbolig. En fritidsbolig benyttes ikke som permanent bolig.
Annet enn bolig Bruksenheten er annet lokale enn bolig/fritidsbolig.
Unummerert bruksenhet Brukes for å knytte adresse og matrikkelenheter til bruksenheter som ikke er nummerert/identifisert. Dette kan gjelde bruksenheter til næring der hver enkelt bruksenhet ikke er registrert. Det må lages en bruksenhet av denne typen for hver adresse/seksjon. En del pekere på bygning ble også lagt på slike bruksenheter i forbindelse med konverteringen.
Name Type English Description
Bolig
Ikke godkjent bolig
Fritidsbolig
Annet enn bolig
Unummerert bruksenhet

Vis BruksenhetstypeKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1