datatype

KS Ukjent

alle vedleggene til søknaden. En fil skal bare legges ved èn gang. Dersom en fil for eksempel inneholder både plan-, snitt- og fasadetegninger skal dette beskrives i feltet "Kommentar til vedlegg". For noen vedleggstyper får du kun lastet opp ett vedlegg. Har du flere vedlegg innenfor noen av disse typene, må disse registreres under typen "Annet".
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
vedleggstype Vedleggstype 1..1
kommentar string 1..1
elektroniskVedlegg boolean 1..1
postbasertVedlegg boolean 1..1
filnavn string 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Vedleggstype 1..1
string 1..1
boolean 1..1
boolean 1..1
string 1..1
Name Type English Description
vedleggstype Vedleggstype
kommentar string
elektroniskVedlegg boolean
postbasertVedlegg boolean
filnavn string

Vis Vedlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Vedleggstype 1 ..1
string 1 ..1
boolean 1 ..1
boolean 1 ..1
string 1 ..1