kodeliste

KS Ukjent

Kode Initialverdi Beskrivelse
1
2
3
Verdi Navn Beskrivelse
1
2
3
Name Type English Description
1
2
3

Vis Tiltaksklasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList https://register.geonorge.no/subregister/byggesoknad/direktoratet-for-byggkvalitet/tiltaksklasse