datatype

KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adressekode Fra Byggsøk-dialog: Hjelp - adressenavnkode Fylles ut av kommunen. string 0..1
adressenavn navnet på gaten, for eksempel Storgata. string 0..1
adressenummer string 0..1
adressebokstav string 0..1
seksjonsnummer string 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 0..1
string 0..1
string 0..1
string 0..1
string 0..1
Name Type English Description
adressekode string
adressenavn string
adressenummer string
adressebokstav string
seksjonsnummer string

Vis Boligadresse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1