Riksarkivet Betaversjon

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
systemID SystemID 0..1
referanseArkivenhet SystemID 0..1
referanseMetadata string 0..1
endretDato datetime 1..1
endretAv string 1..1
referanseEndretAv referanse til Bruker sin systemID SystemID 1..1
tidligereVerdi string 0..1
nyVerdi string 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SystemID 0..1
SystemID 0..1
string 0..1
datetime 1..1
string 1..1
SystemID 1..1
string 0..1
string 0..1
Name Type English Description
systemID SystemID
referanseArkivenhet SystemID
referanseMetadata string
endretDato datetime
endretAv string
referanseEndretAv SystemID
tidligereVerdi string
nyVerdi string

Vis Endringslogg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SystemID 0 ..1
SystemID 0 ..1
string 0 ..1
datetime 1 ..1
string 1 ..1
SystemID 1 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Endringslogg supertype Resource
arv subtype Hendelseslogg supertype Endringslogg
arv subtype Hendelseslogg supertype Endringslogg
Navn Innhold
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/loggingogsporing/ny-endringslogg/
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/loggingogsporing/endringslogg/