kodeliste

KS Ukjent

Kode Initialverdi Beskrivelse
Arealdel av kommuneplan KP
Reguleringsplan RP
Bebyggelsesplan BP
Verdi Navn Beskrivelse
Arealdel av kommuneplan
Reguleringsplan
Bebyggelsesplan
Name Type English Description
Arealdel av kommuneplan
Reguleringsplan
Bebyggelsesplan

Vis Plantype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList https://register.geonorge.no/subregister/byggesoknad/direktoratet-for-byggkvalitet/plantype