kodeliste

KS Ukjent

type tiltak innen avgjorte saker (pbl. 1985 § 93, fra 1. juli 2010 pbl. kap. 20 § 20-1 første ledd bokstav a til m, samt SAK10 kap. 2 til 4)
Kode Initialverdi Beskrivelse
Arbeid som krever byggtillatelse 10 Arbeid som krever byggtillatelse (pbl. 1985 § 93/pbl. § 20-1)
Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg 20 Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av varig, midlertidig eller transportabel bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl. 1985 § 93 bokstav a/pbl. § 20-1 første ledd bokstav a), (For generalisering)
Nybygg 21 Nybygg (pbl. 1985 § 93 bokstav a/pbl. § 20-1 første ledd bokstav a)
Tilbygg 22 Tilbygg (pbl. 1985 § 93 bokstav a/ pbl. § 20-1 første ledd bokstav a)
Påbygg 23 Påbygg (pbl. 1985 § 93 bokstav a/ pbl. § 20-1 første ledd bokstav a)
Underbygg 24 Underbygg (pbl. 1985 § 93 bokstav a/ pbl. § 20-1 første ledd bokstav a)
Konstruksjon 25 Konstruksjon (pbl. 1985 § 93 bokstav a/ pbl. § 20-1 første ledd bokstav a)
Ombygging 26 Tiltak på eksisterende byggverk (pbl. 1985 §§ 87 og 93/pbl. § 20-1 første ledd bokstav b)
Fasadeendring, endring/reparasjon 30 Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak pbl. 1985 § 93 bokstav b/ pbl. § 20-1 første ledd bokstav b (ikke fasadeendring)
Fasadeendring 31 Fasadeendring (pbl. 1985 § 93 bokstav b/pbl. § 20-1 første ledd bokstav c)
Reparasjon 32 Reparasjon pbl. 1985 §§ 87 og 93 bokstav b/pbl. § 20-1 første ledd bokstav b)
Bruksendring, utvidelse/endring drift 35 Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak (pbl. 1985 §§ 87, 91a og 93 bokstav c/pbl. § 20-1 første ledd bokstav d)
Riving av tiltak 39 Riving av tiltak (pbl. 1985 §§ 91 og 93 bokstav d/pbl. § 20-1 første ledd bokstav e)
Bygningsteknisk installasjon 40 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner (pbl. 1985 § 93 bokstav e/pbl. § 20-1 første ledd bokstav f)
Heis, rulletrapp 41 Heis, rulletrapp (pbl. 1985 § 93 bokstav e/pbl. § 20-1 første ledd bokstav f)
Ventilasjonsanlegg 42 Ventilasjonsanlegg (pbl. 1985 § 93 bokstav e/pbl. § 20-1 første ledd bokstav f)
Sammenføyning av bruksenheter i boliger 45 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig (pbl. 1985 § 93 bokstav f/pbl. § 20-1 bokstav g)
Innhegning, skilt, reklame ol 50 Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklame-innretninger og lignende (pbl. 1985 § 93 bokstav g/pbl. § 20-1 første ledd bokstav i (med unntak av innhegning mot veg – pbl. § 20-1 første ledd bokstav h)
Gjerde 51 Gjerde (pbl. 1985 § 93 bokstav g/pbl. § 20-1 første ledd bokstav h, ev. § 20-2 første ledd bokstav a)
Mur 52 Mur (pbl. 1985 § 93 bokstav g/pbl. § 20-1 første ledd bokstav h, ev. § 20-2 første ledd bokstav a)
Støyskjerm 53 Støyskjerm (pbl. 1985 § 93 bokstav g/pbl. § 20-1 første ledd bokstav h, ev. § 20-2 første ledd bokstav a)
Skilt m.v. 54 Skilt m.v. (pbl. 1985 § 93 bokstav g/pbl. § 20-1 første ledd bokstav i)
Deling av eiendom 60 Deling av eiendom e.l. bortfestet i mer enn 10 år (pbl. 1985 § 93 bokstav h/pbl. § 20-1 første ledd bokstav m, jf. matrikkellova § 12)
Delelinje 61 Delelinje (pbl. 1985 § 93 bokstav h/pbl. § 20-1 første ledd bokstav m, jf. matrikkellova § 7)
Grensejustering 62 Grensejustering (pbl. 1985 § 93 bokstav h/pbl. § 20-1 første ledd bokstav m, jf. matrikkellova § 16)
Arealoverføring 63 Arealoverføring, pbl. § 20-1 første ledd bokstav m, jf. matrikkellova § 15
Vesentlige terrenginngrep 65 Vesentlige terrenginngrep (pbl. 1985 § 93 bokstav i/pbl. § 20-1 første ledd bokstav k)
Oppfylling 66 Oppfylling (pbl. 1985 § 93 bokstav i/pbl. § 20-1 første ledd bokstav k)
Masseuttak 67 Masseuttak (pbl. 1985 § 93 bokstav i/pbl. § 20-1 første ledd bokstav k)
Anlegg av veg, parkeringsplass, mv. 70 Anlegg av veg eller parkeringsplass m.v. (pbl. 1985 § 93 bokstav j/pbl. § 20-1 første ledd bokstav l)
Veg, parkering etc. 71 Veg, parkering etc. (pbl. 1985 § 93 bokstav j/pbl. § 20-1 første ledd bokstav l)
Golfbane, ridebane etc. 72 Golfbane, ridebane etc. (pbl. 1985 § 93 bokstav j/pbl. § 20-1 første ledd bokstav l)
Andre avgjørelser 80
Avkjøringstillatelse 81 Avkjøringstillatelse, pbl. § 27-4, samt veglova §§40 til 43 jf. pbl. § 21-5
Stenging av avkjørsel 82 Stenging av avkjørsel, pbl. § 27-4, samt veglova §§40 til 43 jf. pbl. § 21-5
Utslippstillatelse 83 Utslippstillatelse, pbl. § 27-2, samt forurensningsloven kap. 4 og forurensningsforskriften del 4, jf. pbl. § 21-5
Verdi Navn Beskrivelse
10 Arbeid som krever byggtillatelse Arbeid som krever byggtillatelse (pbl. 1985 § 93/pbl. § 20-1)
20 Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av varig, midlertidig eller transportabel bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl. 1985 § 93 bokstav a/pbl. § 20-1 første ledd bokstav a), (For generalisering)
21 Nybygg Nybygg (pbl. 1985 § 93 bokstav a/pbl. § 20-1 første ledd bokstav a)
22 Tilbygg Tilbygg (pbl. 1985 § 93 bokstav a/ pbl. § 20-1 første ledd bokstav a)
23 Påbygg Påbygg (pbl. 1985 § 93 bokstav a/ pbl. § 20-1 første ledd bokstav a)
24 Underbygg Underbygg (pbl. 1985 § 93 bokstav a/ pbl. § 20-1 første ledd bokstav a)
25 Konstruksjon Konstruksjon (pbl. 1985 § 93 bokstav a/ pbl. § 20-1 første ledd bokstav a)
26 Ombygging Tiltak på eksisterende byggverk (pbl. 1985 §§ 87 og 93/pbl. § 20-1 første ledd bokstav b)
30 Fasadeendring, endring/reparasjon Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak pbl. 1985 § 93 bokstav b/ pbl. § 20-1 første ledd bokstav b (ikke fasadeendring)
31 Fasadeendring Fasadeendring (pbl. 1985 § 93 bokstav b/pbl. § 20-1 første ledd bokstav c)
32 Reparasjon Reparasjon pbl. 1985 §§ 87 og 93 bokstav b/pbl. § 20-1 første ledd bokstav b)
35 Bruksendring, utvidelse/endring drift Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak (pbl. 1985 §§ 87, 91a og 93 bokstav c/pbl. § 20-1 første ledd bokstav d)
39 Riving av tiltak Riving av tiltak (pbl. 1985 §§ 91 og 93 bokstav d/pbl. § 20-1 første ledd bokstav e)
40 Bygningsteknisk installasjon Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner (pbl. 1985 § 93 bokstav e/pbl. § 20-1 første ledd bokstav f)
41 Heis, rulletrapp Heis, rulletrapp (pbl. 1985 § 93 bokstav e/pbl. § 20-1 første ledd bokstav f)
42 Ventilasjonsanlegg Ventilasjonsanlegg (pbl. 1985 § 93 bokstav e/pbl. § 20-1 første ledd bokstav f)
45 Sammenføyning av bruksenheter i boliger Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig (pbl. 1985 § 93 bokstav f/pbl. § 20-1 bokstav g)
50 Innhegning, skilt, reklame ol Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklame-innretninger og lignende (pbl. 1985 § 93 bokstav g/pbl. § 20-1 første ledd bokstav i (med unntak av innhegning mot veg – pbl. § 20-1 første ledd bokstav h)
51 Gjerde Gjerde (pbl. 1985 § 93 bokstav g/pbl. § 20-1 første ledd bokstav h, ev. § 20-2 første ledd bokstav a)
52 Mur Mur (pbl. 1985 § 93 bokstav g/pbl. § 20-1 første ledd bokstav h, ev. § 20-2 første ledd bokstav a)
53 Støyskjerm Støyskjerm (pbl. 1985 § 93 bokstav g/pbl. § 20-1 første ledd bokstav h, ev. § 20-2 første ledd bokstav a)
54 Skilt m.v. Skilt m.v. (pbl. 1985 § 93 bokstav g/pbl. § 20-1 første ledd bokstav i)
60 Deling av eiendom Deling av eiendom e.l. bortfestet i mer enn 10 år (pbl. 1985 § 93 bokstav h/pbl. § 20-1 første ledd bokstav m, jf. matrikkellova § 12)
61 Delelinje Delelinje (pbl. 1985 § 93 bokstav h/pbl. § 20-1 første ledd bokstav m, jf. matrikkellova § 7)
62 Grensejustering Grensejustering (pbl. 1985 § 93 bokstav h/pbl. § 20-1 første ledd bokstav m, jf. matrikkellova § 16)
63 Arealoverføring Arealoverføring, pbl. § 20-1 første ledd bokstav m, jf. matrikkellova § 15
65 Vesentlige terrenginngrep Vesentlige terrenginngrep (pbl. 1985 § 93 bokstav i/pbl. § 20-1 første ledd bokstav k)
66 Oppfylling Oppfylling (pbl. 1985 § 93 bokstav i/pbl. § 20-1 første ledd bokstav k)
67 Masseuttak Masseuttak (pbl. 1985 § 93 bokstav i/pbl. § 20-1 første ledd bokstav k)
70 Anlegg av veg, parkeringsplass, mv. Anlegg av veg eller parkeringsplass m.v. (pbl. 1985 § 93 bokstav j/pbl. § 20-1 første ledd bokstav l)
71 Veg, parkering etc. Veg, parkering etc. (pbl. 1985 § 93 bokstav j/pbl. § 20-1 første ledd bokstav l)
72 Golfbane, ridebane etc. Golfbane, ridebane etc. (pbl. 1985 § 93 bokstav j/pbl. § 20-1 første ledd bokstav l)
80 Andre avgjørelser
81 Avkjøringstillatelse Avkjøringstillatelse, pbl. § 27-4, samt veglova §§40 til 43 jf. pbl. § 21-5
82 Stenging av avkjørsel Stenging av avkjørsel, pbl. § 27-4, samt veglova §§40 til 43 jf. pbl. § 21-5
83 Utslippstillatelse Utslippstillatelse, pbl. § 27-2, samt forurensningsloven kap. 4 og forurensningsforskriften del 4, jf. pbl. § 21-5
Name Type English Description
Arbeid som krever byggtillatelse <undefined>
Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg <undefined>
Nybygg <undefined>
Tilbygg <undefined>
Påbygg <undefined>
Underbygg <undefined>
Konstruksjon <undefined>
Ombygging <undefined>
Fasadeendring, endring/reparasjon <undefined>
Fasadeendring <undefined>
Reparasjon <undefined>
Bruksendring, utvidelse/endring drift <undefined>
Riving av tiltak <undefined>
Bygningsteknisk installasjon <undefined>
Heis, rulletrapp <undefined>
Ventilasjonsanlegg <undefined>
Sammenføyning av bruksenheter i boliger <undefined>
Innhegning, skilt, reklame ol <undefined>
Gjerde <undefined>
Mur <undefined>
Støyskjerm <undefined>
Skilt m.v. <undefined>
Deling av eiendom <undefined>
Delelinje <undefined>
Grensejustering <undefined>
Arealoverføring <undefined>
Vesentlige terrenginngrep <undefined>
Oppfylling <undefined>
Masseuttak <undefined>
Anlegg av veg, parkeringsplass, mv. <undefined>
Veg, parkering etc. <undefined>
Golfbane, ridebane etc. <undefined>
Andre avgjørelser <undefined>
Avkjøringstillatelse <undefined>
Stenging av avkjørsel <undefined>
Utslippstillatelse <undefined>

Vis Tiltakstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1