datatype

KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
gjeldendePlan Plan 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Plan 0..1
Name Type English Description
gjeldendePlan Plan

Vis Arealdisponering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Plan 0 ..1