kodeliste

KS Ukjent

Kode Initialverdi Beskrivelse
Foretak
Offentlig myndighet
Organisasjon
Privatperson
Verdi Navn Beskrivelse
Foretak
Offentlig myndighet
Organisasjon
Privatperson
Name Type English Description
Foretak
Offentlig myndighet
Organisasjon
Privatperson

Vis Partstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList https://register.geonorge.no/subregister/byggesoknad/direktoratet-for-byggkvalitet/partstype