KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
organisasjonsnummer string 0..1
navn string 1..1
adresse EnkelAdresse 0..1
kontaktperson string 0..1
telefonnummer string 0..1
mobilnummer string 0..1
epost string 0..1
harSentralGodkjenning Kryss av for om foretaket har sentral godkjenning eller ikke. Hvis foretaket er sentralt godkjent skal systemet hente godkjenningsområdene automatisk fra databasen for sentralt godkjente foretak. boolean 0..1
tilsynskandidat om foretak har fra tidligere erfaringer/avvik blitt satt på liste som tilsynskandidat ved nye byggesaker boolean 0..1
registrert dateTime 1..1
tilsynskandidatOppdatert dateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 0..1
string 1..1
EnkelAdresse 0..1
string 0..1
string 0..1
string 0..1
string 0..1
boolean 0..1
boolean 0..1
dateTime 1..1
dateTime 0..1
Name Type English Description
organisasjonsnummer string
navn string
adresse EnkelAdresse
kontaktperson string
telefonnummer string
mobilnummer string
epost string
harSentralGodkjenning boolean
tilsynskandidat boolean
registrert dateTime
tilsynskandidatOppdatert dateTime

Vis Foretak i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 0 ..1
string 1 ..1
EnkelAdresse 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
boolean 0 ..1
boolean 0 ..1
dateTime 1 ..1
dateTime 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon foretak Foretak 1..1 ansvarsområde Ansvarsområde 0..*
assosiasjon merknad Merknad 0..* foretak Foretak 1
assosiasjon foretak Foretak 0..* byggesak Byggesak 0..*
assosiasjon foretak Foretak 0..* tilsyn Tilsyn 0..*