KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beskrivelse string 0..1
faseEtterMilepel Fase 0..1
faseFørMilepel Fase 0..1
frist date 0..1
intern boolean 1..1
journaldato date 0..1
kategori Milepeltype 1..1
referanseDokument SystemID 0..1
referanseJournalpost SystemID 0..1
systemId string 1..1
utført date 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 0..1
Fase 0..1
Fase 0..1
date 0..1
boolean 1..1
date 0..1
Milepeltype 1..1
SystemID 0..1
SystemID 0..1
string 1..1
date 0..1
Name Type English Description
beskrivelse string
faseEtterMilepel Fase
faseFørMilepel Fase
frist date
intern boolean
journaldato date
kategori Milepeltype
referanseDokument SystemID
referanseJournalpost SystemID
systemId string
utført date

Vis Milepel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 0 ..1
Fase 0 ..1
Fase 0 ..1
date 0 ..1
boolean 1 ..1
date 0 ..1
Milepeltype 1 ..1
SystemID 0 ..1
SystemID 0 ..1
string 1 ..1
date 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon prosess Prosess 1..1 milepeler Milepel 0..*
assosiasjon milepel Milepel 1..1 sjekkliste Aktivitet 0..*
arv subtype Milepel supertype Resource