datatype

KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
signaturdato dateTime 0..1
signertAv navn på person som signerer skjema string 0..1
signertPåVegneAv angir foretak som en har signeringsrett for string 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
dateTime 0..1
string 0..1
string 0..1
Name Type English Description
signaturdato dateTime
signertAv string
signertPåVegneAv string

Vis Signatur i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
dateTime 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1