KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beskrivelse string 0..1
dispensasjoner Dispensasjon 0..*
referanseDokumentVedtak SystemID 1..1
referanseJournalpostVedtak SystemID 1..1
referanseUnderlagsdokumenter SystemID 0..*
status Vedtakstype 1..1
systemId string 0..1
vedtaksdato dateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 0..1
Dispensasjon 0..*
SystemID 1..1
SystemID 1..1
SystemID 0..*
Vedtakstype 1..1
string 0..1
dateTime 1..1
Name Type English Description
beskrivelse string
dispensasjoner Dispensasjon
referanseDokumentVedtak SystemID
referanseJournalpostVedtak SystemID
referanseUnderlagsdokumenter SystemID
status Vedtakstype
systemId string
vedtaksdato dateTime

Vis Vedtak i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 0 ..1
Dispensasjon 0 ..*
SystemID 1 ..1
SystemID 1 ..1
SystemID 0 ..*
Vedtakstype 1 ..1
string 0 ..1
dateTime 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon prosess Prosess 1..1 resultat Vedtak 0..*
arv subtype VedtakInformasjon supertype Vedtak
arv subtype Vedtak supertype Resource