datatype

KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fritattFraNabovarsling boolean 1..1
foreliggerMerknader Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere? boolean 1..1
antallMerknader integer 0..1
vurderingAvMerknader Foreligger merknader, skal ansvarlig søker gi en vurdering av disse og beskrive om de er tatt til følge eller ikke, og eventuelt endre søknaden for dermed å påvise overenstemmelse med naboenes merknader. string 0..1
søknadensHjemmeside string 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
boolean 1..1
boolean 1..1
integer 0..1
string 0..1
string 0..1
Name Type English Description
fritattFraNabovarsling boolean
foreliggerMerknader boolean
antallMerknader integer
vurderingAvMerknader string
søknadensHjemmeside string

Vis Varsling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
boolean 1 ..1
boolean 1 ..1
integer 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1