datatype

KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
partstype Partstype 0..1
fødselsnummer string 0..1
organisasjonsnummer string 0..1
navn string 0..1
adresse EnkelAdresse 0..1
telefonnummer string 0..1
mobilnummer string 0..1
epost string 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Partstype 0..1
string 0..1
string 0..1
string 0..1
EnkelAdresse 0..1
string 0..1
string 0..1
string 0..1
Name Type English Description
partstype Partstype
fødselsnummer string
organisasjonsnummer string
navn string
adresse EnkelAdresse
telefonnummer string
mobilnummer string
epost string

Vis Part i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Partstype 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
EnkelAdresse 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype NaboGjenboer supertype Part
arv subtype NaboGjenboer supertype Part