datatype

KS Ukjent

Gjelder bygninger større enn 300 kvm bruksareal (BRA) eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK10 § 9-6) Gjelder søknadspliktig tiltak som berører del av bygning som overskrider 100 m2 berørt bruksareal (BRA), eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK10 § 9-6). Denne blanketten skal også benyttes for tiltak hvor det både er nybygg og rehabilitering/riving.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grunnlag 1..1
ordinærtAvfall 1..1
farligAvfall 1..1
sluttrapport 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
1..1
1..1
1..1
1..1
Name Type English Description
grunnlag
ordinærtAvfall
farligAvfall
sluttrapport

Vis Avfallsplan i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1