kodeliste

KS Ukjent

Kode Initialverdi Beskrivelse
Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert)
Papir, papp og kartong
Glass
Jern og andre metaller
Gipsbaserte materialer
Plast
Betong, tegl, lett klinker og lignende
Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)
Annet
Verdi Navn Beskrivelse
Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert)
Papir, papp og kartong
Glass
Jern og andre metaller
Gipsbaserte materialer
Plast
Betong, tegl, lett klinker og lignende
Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)
Annet
Name Type English Description
Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert)
Papir, papp og kartong
Glass
Jern og andre metaller
Gipsbaserte materialer
Plast
Betong, tegl, lett klinker og lignende
Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)
Annet

Vis OrdinærtAvfall i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList https://register.geonorge.no/subregister/byggesoknad/direktoratet-for-byggkvalitet/ordinaertAvfall