kodeliste

KS Ukjent

Kode Initialverdi Beskrivelse
Annet
7041-42 Organiske løsemidler
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser mm. (også *tomme* fugemasse-patroner)
7081 Kvikksølv-holdig avfall
7086 Lysstoffrør
7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA)
7121-23 Polymeriserende stoff, isocyanater og herdere
7152 Organisk avfall uten halogen (f.eks. avfall med kulltjære)
7154 Kreosot-impregnert trevirke
7156 Avfall med ftalater (PVC eller vinyl
7157 Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK (skumisolasjon)
7210 PCB og PCT-holdig avfall (fugemasser og annet)
7211 PCB-holdige isolerglassruter
7240 KFK/HKFK/HFK og fluorkarboner (fra kjøeanlegg etc)
Asbest
Verdi Navn Beskrivelse
Annet
7041-42 Organiske løsemidler
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser mm. (også *tomme* fugemasse-patroner)
7081 Kvikksølv-holdig avfall
7086 Lysstoffrør
7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA)
7121-23 Polymeriserende stoff, isocyanater og herdere
7152 Organisk avfall uten halogen (f.eks. avfall med kulltjære)
7154 Kreosot-impregnert trevirke
7156 Avfall med ftalater (PVC eller vinyl
7157 Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK (skumisolasjon)
7210 PCB og PCT-holdig avfall (fugemasser og annet)
7211 PCB-holdige isolerglassruter
7240 KFK/HKFK/HFK og fluorkarboner (fra kjøeanlegg etc)
Asbest
Name Type English Description
Annet
7041-42 Organiske løsemidler
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser mm. (også *tomme* fugemasse-patroner)
7081 Kvikksølv-holdig avfall
7086 Lysstoffrør
7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA)
7121-23 Polymeriserende stoff, isocyanater og herdere
7152 Organisk avfall uten halogen (f.eks. avfall med kulltjære)
7154 Kreosot-impregnert trevirke
7156 Avfall med ftalater (PVC eller vinyl
7157 Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK (skumisolasjon)
7210 PCB og PCT-holdig avfall (fugemasser og annet)
7211 PCB-holdige isolerglassruter
7240 KFK/HKFK/HFK og fluorkarboner (fra kjøeanlegg etc)
Asbest

Vis FarligAvfall i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList #NOTES#Default: http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url