datatype

KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adresselinje1 string 0..1
adresselinje2 string 0..1
adresselinje3 string 0..1
landkode string 0..1
postnr string 0..1
poststed string 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 0..1
string 0..1
string 0..1
string 0..1
string 0..1
string 0..1
Name Type English Description
adresselinje1 string
adresselinje2 string
adresselinje3 string
landkode string
postnr string
poststed string

Vis EnkelAdresse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1