kodeliste

KS Ukjent

Kode Initialverdi Beskrivelse
Arealplaner PLAN
Plan- og bygningslov med forskrifter PBL
Vegloven VEG
Kommunale vedtekter KOM
Byggteknisk forskrift med veiledning TEK Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2)
Verdi Navn Beskrivelse
Arealplaner
Plan- og bygningslov med forskrifter
Vegloven
Kommunale vedtekter
Byggteknisk forskrift med veiledning Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2)
Name Type English Description
Arealplaner
Plan- og bygningslov med forskrifter
Vegloven
Kommunale vedtekter
Byggteknisk forskrift med veiledning

Vis Dispensasjonstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList https://register.geonorge.no/subregister/byggesoknad/direktoratet-for-byggkvalitet/dispensasjonstype