datatype

KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
epost string 0..1
mobilnummer string 0..1
navn string 0..1
telefonnummer string 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 0..1
string 0..1
string 0..1
string 0..1
Name Type English Description
epost string
mobilnummer string
navn string
telefonnummer string

Vis Kontaktperson i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1