KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
ansvarlig string 0..1
beskrivelse string 0..1
dokumentkategori string 0..1
frist dateTime 0..1
kommentar string 0..1
referanseDokument angir referanse til dokument i arkivet SystemID 0..1
referanseJournalpost angir referanse til Journalpost i arkivet SystemID 0..1
status Aktivitetsstatus 1..1
typeSjekk Sjekkpunkttype 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 0..1
string 0..1
string 0..1
dateTime 0..1
string 0..1
SystemID 0..1
SystemID 0..1
Aktivitetsstatus 1..1
Sjekkpunkttype 1..1
Name Type English Description
ansvarlig string
beskrivelse string
dokumentkategori string
frist dateTime
kommentar string
referanseDokument SystemID
referanseJournalpost SystemID
status Aktivitetsstatus
typeSjekk Sjekkpunkttype

Vis Aktivitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
dateTime 0 ..1
string 0 ..1
SystemID 0 ..1
SystemID 0 ..1
Aktivitetsstatus 1 ..1
Sjekkpunkttype 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon milepel Milepel 1..1 sjekkliste Aktivitet 0..*
arv subtype Aktivitet supertype Resource