KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adresse string 0..1
avsluttetDato dateTime 0..1
fjerne_bygningsnummer integer 0..1
fjerne_matrikkelnummer Matrikkelnummer 0..*
gjeldendePlan NasjonalArealplanId 0..*
matrikkelopplysninger Matrikkelopplysninger 0..1
posisjon Punkt 0..1
referanseAndreSaker Referanse til feks forhåndskonferanse hvis det registreres på egen sak Saksnummer 0..*
referanseKlagesaker Saksnummer 0..*
registrertDato dateTime 1..1
saksnummer Saksnummer 1..1
systemId string 0..1
tiltakstype Tiltaktype 0..*
tittel string 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 0..1
dateTime 0..1
integer 0..1
Matrikkelnummer 0..*
NasjonalArealplanId 0..*
Matrikkelopplysninger 0..1
Punkt 0..1
Saksnummer 0..*
Saksnummer 0..*
dateTime 1..1
Saksnummer 1..1
string 0..1
Tiltaktype 0..*
string 1..1
Name Type English Description
adresse string
avsluttetDato dateTime
fjerne_bygningsnummer integer
fjerne_matrikkelnummer Matrikkelnummer
gjeldendePlan NasjonalArealplanId
matrikkelopplysninger Matrikkelopplysninger
posisjon Punkt
referanseAndreSaker Saksnummer
referanseKlagesaker Saksnummer
registrertDato dateTime
saksnummer Saksnummer
systemId string
tiltakstype Tiltaktype
tittel string

Vis Byggesak i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 0 ..1
dateTime 0 ..1
integer 0 ..1
Matrikkelnummer 0 ..*
NasjonalArealplanId 0 ..*
Matrikkelopplysninger 0 ..1
Punkt 0 ..1
Saksnummer 0 ..*
Saksnummer 0 ..*
dateTime 1 ..1
Saksnummer 1 ..1
string 0 ..1
Tiltaktype 0 ..*
string 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon byggesak Byggesak 1..1 saksbehandling Prosess 0..*
assosiasjon byggesak Byggesak 1..1 vilkår Vilkår 0..*
arv subtype Byggesak supertype Resource