datatype

KS Ukjent

Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7. Matrikkelnummeret for grunneiendom, anleggseiendom og jordsameie skal bestå av et gårdsnummer og et bruksnummer. Bruksnummeret inngår i en fortløpende nummerering innenfor gårdsnummeret. Matrikkelnummer for festegrunn skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Festenummeret inngår i en fortløpende nummerering av festegrunn på vedkommende grunneiendom eller jordsameie. Matrikkelnummer for eierseksjon skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Dersom eierseksjonen ligg på festegrunn, skal festenummeret være en del av matrikkelnummeret. Seksjonsnummeret inngår i en fortløpende nummerering av eierseksjonene på vedkommende grunneiendom, festegrunn eller jordsameie.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kommunenummer Angivelse av hvilken kommune objektet har vært eller er matrikulert i. Merknad: Omfatter både eksisterende og foreldede kommuner string 0..1
gaardsnummer En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger i en gård. Gårdsnr må være større enn 0. Off. forkortelser: gnr integer 0..1
bruksnummer Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnr innen et gårdsnr tildeles automatisk. Bruksnr må være større enn 0. Off. forkortelser: bnr integer 0..1
festenummer Fortløpende nummerering av fester under gårdsnr/bruksnr. Festenr må være større enn eller lik 0. Off. forkortelser: fnr integer 0..1
seksjonsnummer Fortløpende nummerering av seksjoner under gårdsnr/bruksnr og eventuelt festenr. Seksjonsnr må være større enn eller lik 0. Off. forkortelse: snr integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 0..1
integer 0..1
integer 0..1
integer 0..1
integer 0..1
Name Type English Description
kommunenummer string
gaardsnummer integer
bruksnummer integer
festenummer integer
seksjonsnummer integer

Vis Matrikkelnummer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 0 ..1
integer 0 ..1
integer 0 ..1
integer 0 ..1
integer 0 ..1