datatype

KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
funksjon Funksjon 1..1
arbeidsområde Beskriv arbeidet foretaket skal ha ansvar for string 1..1
tiltaksklasse Tiltaksklasse 1..1
samsvarKontrollVedRammetillatelse boolean 1..1
samsvarKontrollVedIgangsettingstillatelse boolean 1..1
samsvarKontrollVedMidlertidigBrukstillatelse boolean 1..1
samsvarKontrollVedFerdigattest boolean 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Funksjon 1..1
string 1..1
Tiltaksklasse 1..1
boolean 1..1
boolean 1..1
boolean 1..1
boolean 1..1
Name Type English Description
funksjon Funksjon
arbeidsområde string
tiltaksklasse Tiltaksklasse
samsvarKontrollVedRammetillatelse boolean
samsvarKontrollVedIgangsettingstillatelse boolean
samsvarKontrollVedMidlertidigBrukstillatelse boolean
samsvarKontrollVedFerdigattest boolean

Vis Ansvarsområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Funksjon 1 ..1
string 1 ..1
Tiltaksklasse 1 ..1
boolean 1 ..1
boolean 1 ..1
boolean 1 ..1
boolean 1 ..1