kodeliste

Riksarkivet Betaversjon

Landkoder ihht ISO 3166 https://no.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alfa-2#Offisielle_koder
Kode Initialverdi Beskrivelse
Verdi Navn Beskrivelse
Name Type English Description

Vis Land i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet

Navn Innhold
asDictionary true
codeList http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/land/