pakke

KS

Beskrivelse: <b>Om Plan:</b> Her beskrives datamodell og funksjonelt grensesnitt for web tjenester mot kommunale planinformasjonssystemer og planregister. Det funksjonelle grensesnittet er basert på prinsipper angitt nedenfor som er framkommet gjennom gruppearbeid og møter mellom aktører innen Sak/Arkiv og GIS. Metoder som er beskrevet er basert på å finne informasjon fra planregister som kan benyttes for innsyn i portalløsninger. Funksjoner er basert på å hente informasjon også fra <b>sak</b> og <b>arkiv</b> for planprosesser og dokumenter. <b> </b><b>PIM:</b> UML modeller for informasjonsobjekter og datamodell som er basis for grensesnittet mot planregistre. <b> </b><b>Revisjonshistorikk</b> <ul> <li>v0.94 - 24.08.2010 - Tor Kjetil Nilsen, Arkitektum </li> <li>v0.97 - 08.02.2011 - Tor Olav Almås, NoIS og Steinar Høseggen, Geomatikk IKT Endret datamodell for å støtte lagring av dokumenter i planregistret uten avhengighet til <b>Arkiv</b>. Dette er gjort for å støtte handtering av eldre planer uten saksprosess. <b>Aktør </b>har fått relasjon til <b>Planbehandling</b> <b>RelaterPlan </b> er ny klasse for å støtte forskrift til PBL av 2008 </li> <li>v.097.1 - 10.02.2011 - Tor Olav Almås, NoIS Endret modell for <b>Plan/Utvidet</b>. Ny superklasse for Planforhold med subklasser for Dispensasjoner og Midlertidig forbud </li> <li>V 1.0 - 10.09.2011 - Tor Olav Almås, NoIS Endret assosiasjoner til Dispensasjon. Disse tas bort å "koblinger" handteres gjennom tjenester. Nøkkeinformasjon med <b>Saksnummer</b> er nytt attributt i Dispensasjon </li> <li>v1.1 - 26.1.2012 - Tor Olav Almås, NoIS Oppdatert datamodell for å håndtere Gjeldende bestemmelser. Plandokument inneholder attributter for å kunne søke på dokumenter gjennom tjenester.</li> </ul>