datatype

KS Ukjent

http://www.dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Nyhetsarkiv/huskeliste-nar-du-erklarer-ansvar/
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
foretak Foretak 1..1
dekkesOmråderAvSentralGodkjenning boolean 0..1
ansvarsområder Ansvarsområde 1..*
erklæringAnsvarligProsjekterende Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl jf. SAK10 §12-3 boolean 1..1
erklæringAnsvarligUtførende Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen jf SAK10 § 12-4 boolean 1..1
erklæringAnsvarligKontrollerende Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten jf. SAK10 §12-5 boolean 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Foretak 1..1
boolean 0..1
Ansvarsområde 1..*
boolean 1..1
boolean 1..1
boolean 1..1
Name Type English Description
foretak Foretak
dekkesOmråderAvSentralGodkjenning boolean
ansvarsområder Ansvarsområde
erklæringAnsvarligProsjekterende boolean
erklæringAnsvarligUtførende boolean
erklæringAnsvarligKontrollerende boolean

Vis Ansvarsrett i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Foretak 1 ..1
boolean 0 ..1
Ansvarsområde 1 ..*
boolean 1 ..1
boolean 1 ..1
boolean 1 ..1