datatype

KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bygningsnummer string 0..1
næringsgruppe Velg riktig næringsgruppe fra kodeliste (Kilde: SOSI Bygg 4.5) Næringsgruppe 0..1
bygningstype bygningstypekode plukkes fra kodeliste Skal søknaden omfatte flere bygninger på samme eiendom, kan du synliggjøre dette her. Bygningstype 0..1
bebygdAreal Bebygd arealer er påkrevd å registrere for bygninger under oppføring eller som er ferdigstilt etter 14.09.2010, men ikke for bygningsendringer. double 0..1
etasjer Etasje 0..*
avlop Avløpstilknytning 0..1
bruksenheter Bruksenhet 0..*
energiforsyning Energiforsyning 0..1
vannforsyning Vanntilknytning 0..1
harHeis boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 0..1
Næringsgruppe 0..1
Bygningstype 0..1
double 0..1
Etasje 0..*
Avløpstilknytning 0..1
Bruksenhet 0..*
Energiforsyning 0..1
Vanntilknytning 0..1
boolean 0..1
Name Type English Description
bygningsnummer string
næringsgruppe Næringsgruppe
bygningstype Bygningstype
bebygdAreal double
etasjer Etasje
avlop Avløpstilknytning
bruksenheter Bruksenhet
energiforsyning Energiforsyning
vannforsyning Vanntilknytning
harHeis boolean

Vis Bygning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 0 ..1
Næringsgruppe 0 ..1
Bygningstype 0 ..1
double 0 ..1
Etasje 0 ..*
Avløpstilknytning 0 ..1
Bruksenhet 0 ..*
Energiforsyning 0 ..1
Vanntilknytning 0 ..1
boolean 0 ..1