datatype

KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adresselinje1 string 0..1
adresselinje2 string 0..1
adresselinje3 string 0..1
postnr Land 0..1
poststed string 0..1
landkode Land 0..1
gatenavn string 0..1
husnr string 0..1
bokstav string 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 0..1
string 0..1
string 0..1
Land 0..1
string 0..1
Land 0..1
string 0..1
string 0..1
string 0..1
Name Type English Description
adresselinje1 string
adresselinje2 string
adresselinje3 string
postnr Land
poststed string
landkode Land
gatenavn string
husnr string
bokstav string

Vis EiendommensAdresse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
Land 0 ..1
string 0 ..1
Land 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1