datatype

KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruk Formål 0..1
type Byggsøk tillater flere tiltakstyper pr tiltak/byggesak Tiltakstype 0..*
følgebrev Hjelp - Følgebrev Her kan du lage et lite følgebrev som forklarer litt mer rundt det du skal søke om. Det du skriver inn her, vil komme med i både søknaden til kommunen og på nabovarselet. string 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Formål 0..1
Tiltakstype 0..*
string 0..1
Name Type English Description
bruk Formål
type Tiltakstype
følgebrev string

Vis Tiltak i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Formål 0 ..1
Tiltakstype 0 ..*
string 0 ..1