KS Ukjent

De oppgaver foretaket ved erklæring påtar seg ansvaret for i det aktuelle tiltaket https://data.norge.no/concepts/5c7d14ba-2d77-40ce-8228-204d13afd82b
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fagområde Her velger du fagområder som korresponderer med tiltakets øvrige prosjektstyring. Det er helt valgfritt hvordan du velger å gruppere ansvarsområdene i fagområder. string 0..1
funksjon Funksjon 1..1
arbeidsområde Beskrivelse av arbeidsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett string 0..1
tiltaksklasse Tiltaksklasse 1..1
harSentralGodkjenning boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 0..1
Funksjon 1..1
string 0..1
Tiltaksklasse 1..1
boolean 0..1
Name Type English Description
fagområde string
funksjon Funksjon
arbeidsområde string
tiltaksklasse Tiltaksklasse
harSentralGodkjenning boolean

Vis Ansvarsområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 0 ..1
Funksjon 1 ..1
string 0 ..1
Tiltaksklasse 1 ..1
boolean 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon foretak Foretak 1..1 ansvarsområde Ansvarsområde 0..*