datatype

KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adresse Her registrerer du adressen til eiendommen tiltaket skal bygges på. EiendommensAdresse 0..1
eiendomsidentifikasjon På denne siden registrerer du opplysninger om eiendommen tiltaket skal bygges på. Matrikkelnummer 0..1
bygningsnummer string 0..1
bolignummer string 0..1
kommunenavn string 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
EiendommensAdresse 0..1
Matrikkelnummer 0..1
string 0..1
string 0..1
string 0..1
Name Type English Description
adresse EiendommensAdresse
eiendomsidentifikasjon Matrikkelnummer
bygningsnummer string
bolignummer string
kommunenavn string

Vis Eiendom i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
EiendommensAdresse 0 ..1
Matrikkelnummer 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1