meldingsmodell

KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
ansvarligSøker Part 0..1
bekrefterSøknaden boolean 0..1
betaling Betaling 0..1
ftbDistribusjonsId string 0..1
signatur Signatur 0..1
tiltakshaver Spørsmål og merknader kan rettes til tiltakshaver Part 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Part 0..1
boolean 0..1
Betaling 0..1
string 0..1
Signatur 0..1
Part 0..1
Name Type English Description
ansvarligSøker Part
bekrefterSøknaden boolean
betaling Betaling
ftbDistribusjonsId string
signatur Signatur
tiltakshaver Part

Vis ArbeidstilsynetSignaturSamtykke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Part 0 ..1
boolean 0 ..1
Betaling 0 ..1
string 0 ..1
Signatur 0 ..1
Part 0 ..1