datatype

KS Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adresse EnkelAdresse 0..1
epost string 0..1
fødselsnummer string 0..1
kontaktperson Kontaktperson 0..1
mobilnummer string 0..1
navn string 0..1
organisasjonsnummer string 0..1
partstype Partstype 0..1
telefonnummer string 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
EnkelAdresse 0..1
string 0..1
string 0..1
Kontaktperson 0..1
string 0..1
string 0..1
string 0..1
Partstype 0..1
string 0..1
Name Type English Description
adresse EnkelAdresse
epost string
fødselsnummer string
kontaktperson Kontaktperson
mobilnummer string
navn string
organisasjonsnummer string
partstype Partstype
telefonnummer string

Vis Part i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
EnkelAdresse 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
Kontaktperson 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
Partstype 0 ..1
string 0 ..1